CEO Lê Quân Trí Tuệ U888

Xuất thân từ Việt Nam, quê hương của mình, Lê Quân Trí Tuệ đã trải qua một hành trình