Trần Văn Ní

CEO Trần Văn Ní được biết đến là người lãnh đạo tài năng sáng lập ra thương hiệu giải trí Onbet.