Công ty Thép Hà Nội

Thép Hà Nội có trụ sở chính rộng hơn 5000 m2 tại Km14, quốc lộ 6