ngocdat1511

Khóa là một thiết bị hoặc cơ chế được sử dụng để bảo vệ cửa ra vào,