Komornik Katowice

Komornik Katowice, czyli kancelaria komornicza nr XV prowadzona przez komornika Ɓukasza