Gianguyen2011

Khóa là một thiết bị được sử dụng để bảo vệ cửa ra vào, cửa sổ, rương hoặc đồ vật khác