duchuy1711

Khóa là một thiết bị cơ khí được sử dụng để bảo mật, thường cần có chìa khóa hoặc tổ hợp phím để mở.