dkhoa2011

Khóa có nhiều loại và kích cỡ khác nhau, bao gồm khóa móc, chốt cửa, khóa điện tử, v.v.