dkhoa1711

Chúng thường được làm bằng kim loại hoặc nhựa và được bảo vệ bằng khóa để chống trộm.